Kontakt

 

TOFAS s.r.o.

web:  www.tofas.sk      e-mail:  tofas@tofas.sk      tel.:  +421 (0)32 286 1704

 

 

Fakturačné údaje:

TOFAS s.r.o.

913 08  Nová Bošáca  č.170

okr. Nové Mesto nad Váhom

 

IČO:  47506989

IČ DPH:  SK2023915421

Reg. v obch. registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel sro, vložka 29364/R zo dňa 17.10.2013

www.orsr.sk

 

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

Číslo účtu:  1233802009/1111

IBAN:  SK26 1111 0000 0012 3380 2009          BIC (SWIFT):  UNCRSKBX

 

 

 

Kontaktujte nás